Mijn favorieten

Gabriëlle Makelaardij gewaardeerd met een excellente score op deskundigheid


In november was het zover. Eens in de 3 jaar wordt elk NVM makelaarskantoor onderworpen aan een collegiale audit.

Tijdens de audit gaat de auditor het gesprek aan met de ondernemer en de medewerkers, waarbij wordt gekeken naar het totale klantproces. Dat betekent dus dat er van alles aan bod kan komen: van het werven van opdrachtgevers, het matchen van vraag en aanbod, het tot stand brengen van een oordeel inzake een taxatierapport, tot het sluiten van overeenkomsten. Maar ook zaken als de AVG en dataverwerking komen aan bod.

Daarnaast wordt er bekeken en onderzocht hoe het NVM-lid invulling geeft aan de NVM-kernwaarden integriteit, onafhankelijkheid, transparantie en deskundigheid en hoe de communicatie tussen de medewerkers en de opdrachtgevers en betrokken derden verloopt.

Vervolgens geeft het Auditbureau een finaal oordeel met daarbij één van de volgende adviezen:


Voldoet
In het kader van de audit voldoet het kantoor aan de NVM Erecode en de kwaliteitseisen. Indien van toepassing kan een excellent punt op het gebied van deskundigheid, transparantie, integriteit, onafhankelijkheid of communicatie worden benoemd. De uitkomst ‘voldoet’ betekent dat de audit direct is afgerond.
 

Voldoet onder voorwaarden
Er zijn bij het kantoor verbeterpunten geconstateerd van incidentele aard, welke binnen een periode van 3 maanden moeten worden voldaan. Zodra de punten voldoende en aantoonbaar zijn hersteld, wordt de audit afgerond. 

Heraudit
Op het kantoor spelen meer dan incidentele tekortkomingen en een periode van 3 maanden is te kort om deze voldoende te herstellen. Na minimaal een half jaar zal een heraudit worden afgenomen door een andere auditor.

Audit afgebroken, bijzonder protocol in werking
De auditor heeft de mogelijkheid om de audit stil te leggen c.q. na heraudit negatief te adviseren. Op basis van de bevindingen van de auditor zal het Auditbureau passende maatregelen nemen op basis van het Bijzonder Protocol.
 

We zijn erg blij dat Gabriëlle Makelaardij het advies "VOLDOET" heeft gekregen. En dat niet alleen....De NVM geeft daarnaast aan dat Gabriëlle Makelaardij EXCELLEERT op het onderdeel DESKUNDIGHEID!

Dit onderstreept waar we ons elke dag voor inzetten: aandacht voor wonen en jou, korte lijnen in de communicatie en kwalitieit van het geleverde werk. 

Ook in 2020 zien we er weer naar uit om u optimaal te ondersteunen als verkoop-, aankoopmakelaar en met taxaties!